Miljøforhold


Ytre Miljø


Vi søker å redusere vår miljøpåvirkning ved hele tiden å ha fokus på lavest mulig forbruk og utslipp. Vi er også forpliktet til å overholde de lover, regler og andre krav som til enhver tid er gjeldende i vår ytre miljøpåvirkning. Vi tilbyr kundene substituttprodukter for miljøværstinger og kan gi gode råd i forbindelse med utslipp i oljeutskillere.Helse, miljø og sikkerhet

Vi fører en ansvarlig HMS politikk og diskuterer forbedringer på en åpen og proaktiv måte.


DatabladHMS datablad på Norsk Prol AS egne merkevarer er tilgjengelig  på ECOONLINE. Databladene er laget i henhold til nasjonale og internasjonale lover og forskrifter.


Databladet skal gi opplysninger om produktet med tanke på sikkerhet ved lagring, håndtering og bruk

Brukerveiledning:


På hovedsiden : Trykk på SØK sikkerhetsdatablader

Rubrikk firmanavn,  tast inn : Norsk Prol

Deretter : søk knappen

Alle aktive produkter vil da komme  opp på en liste 

Klikk på "arket" på høyre side

Formatet er i Adobe PDF